7 års Nybilsgaranti när du köper en Kia!

Trygghet och bra andrahandsvärde

Hur kan vi erbjuda sju års nybilsgaranti när många av våra konkurrenter bara ger sina kunder två eller tre år? En av anledningarna är att Kia är ett av de bilmärken som har lägst antal maskinskador*. Det i sin tur är en konsekvens av att vi är oerhört noggranna och övervakar varje del av tillverkningsprocessen i våra fabriker. Med en produktkvalitet som är utvecklad och testad under extrema förhållanden erbjuder vi ett bekymmersfritt bilägande.

Så här gäller den sjuåriga nybilsgarantin:

  • Nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar.
  • Garantin följer bilen och upphör sju år efter första registreringsdatum eller efter 15 000 körda mil – det som först uppnås – alternativt med obegränsad körsträcka efter tre år.
  • För bilar i kommersiellt bruk gäller nybilsgarantin i tre år eller 15 000 mil – det som först inträffar.
  • Fri Kia assistans upp till 7 år.
  • Nybilsgarantin gäller nya Kia-bilar som registreras från och med 1:a januari 2010.

Garanti - Ett värde som följer med bilen

Nybilsgarantin är inte en försäkring som du behöver betala något extra för, den gäller från fabrik och följer din bil oavsett hur många gånger den byter ägare. Detta är en bidragande orsak till att en begagnad Kia har ett så bra andrahandsvärde, eftersom det naturligtvis är attraktivt för en ny ägare att köpa en bil med garanti kvar på.

För att nybilsgarantin ska gälla så måste all service utföras antingen av en auktoriserad Kia-verkstad eller av annan verkstad, förutsatt att arbetet utförts på ett fackmannamässigt sätt enligt Kias serviceprogram under hela garantitiden. Det vill säga från första servicetillfället.

service

Service - En del av överenskommelsen

Service ska utföras efter det som först inträffar, den körsträcka eller den tidsperiod som anges i service- och garantiboken som medföljer varje ny Kia. Särskilda garantivillkor omfattar bilar som används som taxi-, bud-, uthyrnings- eller körskolebilar, samt bilar som används i hamn- och gruvarbete.

Mer om Kia Originalservice

Kia service

Originaldelar - Behåll kvaliteten på din Kia

De reservdelar och tillbehör som används vid service och reparationer måste hålla minst samma kvalitet som Kias originaldelar. Vid service på en annan verkstad än en auktoriserad Kia-verkstad måste verkstaden kunna visa att servicen har utförts enligt ett korrekt serviceprotokoll. Alla reservdelar, tillbehör och vätskor som används vid servicen ska anges i serviceprotokollet. Serviceprotokollet ska finnas tillgängligt för granskning under hela garantitiden.

Mer om Kia Originaldelar

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om våra generösa garantivillkor.